Romania – Prosjektsamarbeid - søk og redning (USAR)

DSB er norsk prosjektpartner (donor project partner) i et predefinert prosjekt i Romania om styrket katastrofeberedskap, under programområde 23, 'Katastrofeforebygging og beredskap'. Prosjektpromotør er det rumenske General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU).

Prosjektet startet opp i august 2019 og vil vare ut desember 2023. Målsettingen med prosjektet er å styrke Romanias beredskap til å håndtere redning i sammenraste konstruksjoner gjennom å styrke USAR-opplæringen av lokale brann- og redningsmannskaper.

Gjennom prosjektet skal det bygges et treningssenter for opplæring innen søk og redning og fjerning av eksplosiver/krigsetterlatenskaper. Senteret skal bygges ved det nåværende nasjonale treningssenteret for krisehåndtering i Ciolpani i Romania, som har som hovedoppgave å lære opp og spesialisere IGSU-personell.

Fra norsk side skal DSB bistå med opplæring av treningspersonell (training of trainers) innenfor søk og redning, og skal herunder utvikle et praktisk og teoretisk treningsprogram. Opplæringsprogrammet for søk og redning vil bygge på anbefalinger fra INSARAGs (International Search and Rescue Advisory Group) "First Responder Training Programme". Treningsprogrammet skal implementeres i det ny-oppbygde treningssenteret.

Det er etablert en norsk ressursgruppe med eksperter fra Norges brannskole og brann- og redningstjenestene i Oslo, Bergen, Nedre Romerike og Trondheim. Det er viktig for DSB å hente ut gjensidig nytte i dette prosjektsamarbeidet og derav også se på mulighetene for å videreutvikle og styrke et kompetansemiljø innenfor søk og redning også her i Norge.

DSB er også programpartner for programsektoren for innenrikssaker i Romania, hvor dette prosjektet er underlagt.

PREDEFINERT PROSJEKT, ROMANIA

Tittel
: Improved preparedness capacity for stronger disaster resilience

Totalt budsjett: €5,000,000

Varighet: 52 måneder

Prosjektpromotør: General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU)

Donor prosjektpartner: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rumensk prosjektpartner: General Inspectorate of Romanian Gendarmerie (IGJR)

EEA and Norway Grants in Romania

norwaygrants.png


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.