Romania – Programsektoren for innenrikssaker

DSB er programpartner for programsektoren for innenrikssaker (home affairs). Programoperatør er det rumenske innenriksdepartementet.

Programmet har som målsetting å styrke sivilsamfunnet og beskytte borgere – et viktig element for et inkluderende samfunn og bærekraftig vekst.

Programmet dekker tre programområder:

  • Programområde 18: Asyl og migrasjon
  • Programområde 20: Internasjonalt politisamarbeid og arbeid mot kriminalitet
  • Programområde 23: Katastrofeforebygging og beredskap

Av størst interesse for DSB, er et styrket samarbeid mellom relevante rumenske og norske aktører på områder innen katastrofeforebygging og beredskap.

Menneskeskapte hendelser og naturkatastrofer øker som følge av klimaendringer, rask urbanisering, demografisk press og mer intensiv bruk av land. Å sikre effektive strategier for regional og nasjonal beredskap og beredskapsplanlegging, er en prioritet for nasjonale myndigheter. Programmet vil gi bidra til å styrke kriseberedskap.

PROGRAMSEKTOR FOR INNENRIKSSAKER, ROMANIA

Mål
: Styrket rettsstat

Totalt budsjett: €24,000,000

Programoperatør: Innenriksdepartementet, Romania

Donor programpartnere: Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Internasjonal partnerorganisasjon: Europarådet

EEA and Norway Grants in Romania

norwaygrants.png


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.