Styrket CBRNE-sikkerhet og sikring – koordinering og standardisering

DSB og FFI er norske prosjektpartner (donor project partners) i et predefinert i Polen om styrket CBRNE sikkerhet og sikring, under programområde 23 Katastrofeforebygging og beredskap.

Prosjektpromotør er det polske Internal Security Agency.

Prosjektet er en oppfølging av et bilateralt samarbeid mellom Polen og Norge i 2017.

Prosjektet startet våren 2021 og avsluttes 1.kvartal 2024.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til en styrking av forebygging og beredskap knyttet til farer ved CBRNE i Polen når det gjelder kompetanse, koordinering, utstyr og utvikling av prosedyrer. Prosjektet er satt opp med flere arbeidspakker som blant annet innebærer utvikling av system for håndtering av CBRNE-hendelser, varsling av trusler, innovative læringsplattformer, bruk av droner, innovative deteksjonssystem for biologiske agens, utvikling av veiledning for håndtering av CBRNE skadde, etterforsking av CBRNE hendelser, testing av utstyr, treningsprogram, etablering av CBRNE- cluster, etablering av nasjonalt CBRNE koordinerings- og standardiseringssystem

Fra norsk side skal DSB bidra med støtte knyttet til bruk av droner ved CBRNE-hendelser. Dette arbeidet vil skje ved at Andøya Space skal gjennomføre en del av oppgavene. Bidragene koordineres av Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt med støtte fra DSBs internasjonale seksjon.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vil være engasjert i flere av arbeidspakkene, med deltakelse i utvikling av utvikling av innovative opplærings- og trenings plattformer på CBRNE-området som den mest omfattende delen av sitt arbeid.

Norske beredskapsaktører vil bli invitert inn i arbeidet for på best mulig måte å kunne dra nytte av prosjektsamarbeidet for i den norske beredskapen. 

DSB er også programpartner for programsektoren for innenrikssaker i Polen, hvor dette prosjektet er underlagt.

PREDEFINERT PROSJEKT, POLEN

Tittel: Strengthening CBRNE safety and security – Coordination and Standardization

Totalt budsjett: €7,250,000
Varighet: 36 måneder fra april 2021

Projektpromotør: Internal Security Agency (ABW) 

Donor prosjektpartnere: Forsvarets Forskningsinstitutt FFI, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Polske samarbeidspartnere: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Institute of Optoelectronics Military University of Technology, Jagiellonian University Medical College, National Atomic Energy Agency, Government Centre for Security, The Main School of Fire Service, Cybernetics Faculty of the Military University of Technology, Ministry of Health, University of Lodz (Faculty of Biology and Environmental Protection)


norwaygrants.png


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.