Regelverk


Enhver virksomhet som tilbyr produkter eller forbrukertjenester i Norge, er pålagt å kjenne til, og følge både Lov om produkter og forbrukertjenester og Internkontrollforskriften. I tillegg finnes det egne forskrifter for to spesifikke forbrukertjenester; sportsdykking og rafting. Enkelte produktgrupper har også særskilt regelverk, som for eksempel aerosolbeholdere, gassapparater, maskiner, elektriske produkter og personlig verneutstyr.