Hva betyr Safety Gate?

I EUs indre marked er fri flyt av varer en grunnleggende rettighet som pålegger alle aktører i forsyningskjeden (produsenter, forhandlere, distributører og markedsplasser på nett), å overholde spesifikke regler og lovgivning som sikrer at produktene er trygge.

Når det er nødvendig skal nasjonale myndigheter med ansvar for markedstilsyn treffe tiltak for å forby eller begrense salg av farlige produkter, stoppe produkter ved grensekontrollen eller pålegge tilbakekalling av farlige produkter.

Når et land i det indre marked iverksetter tiltak mot et produkt, er det avgjørende at denne informasjonen deles med andre land i EU og EØS. Da kan de samme tiltakene også iverksettes mot deres markedsaktører.