Meldepliktens innhold

Dersom din virksomhet har produsert, importert eller distribuert et produkt som utgjør risiko, skal virksomheten straks melde ifra til riktig myndighet om produktet. Virksomheten som melder inn et produkt må vurdere risikonivået produktet utgjør, og det er viktig at meldingen sendes umiddelbart etter kunnskap om risikoen som produktet utgjør er kjent.

I meldingen skal det opplyses om hva som er farlig og hvilke tiltak virksomheten har satt i gang for å forhindre at produktene medfører en uakseptabel risiko for forbruker. Meldingen skal sendes selv om ikke all informasjon er tilgjengelig, da informasjonen kan suppleres senere.

Les mer i Veilederen om meldeplikt ved farlige produkter om hvorfor, når og hvordan du skal melde ifra til myndighetene.