Hvor melder du ifra?

Meldeplikt til DSB

Dersom produktet kun er omsatt på norske markedet skal du bruke DSBs meldepliktskjema.

Meldeplikt til EU

Hvis produktet er omsatt også i andre EU- eller EØS-land, skal du benytte EUs meldepliktskjema, Product Safety Business Alert Gateway. Da vil både Norge og andre berørte land bli informert om meldingen.