Farlige produkter.no

Produkter som er meldt inn fra markedsaktører er samlet på et felles nettsted for farlige produkter, og er et samarbeid mellom ni norske myndigheter.

Nettstedet Farligeprodukter.no er for både private forbrukere og profesjonelle markedsaktører. Nettstedet vil være nyttig også for markedsaktører som vil finne igjen sine tilbakekalte produkter publisert på en informativ måte.

Et produkt vil aldri bli fjernet fra nettstedet med mindre en markedsaktør kan fremlegge dokumentasjon på at produktet er fjernet helt fra markedet, inkludert bruktmarkedet, det vil si et såkalt 100% tilbakekall.