Sporbarhet

Sporbarhet gjør det mulig å se historien til et produkt. Sporbarhetskravene omfatter merking av produktet, teknisk dokumentasjon og identifisering av økonomiske aktører i distribusjonskjeden.

Krav til sporbarhet

Den som produserer, importerer eller selger produkter på det norske markedet er ansvarlige for sikkerheten til produktene, og skal derfor oppfylle krav til sporbarhet.

Krav til sporbarhet står i den enkelte produktgruppes regelverk. Når produktene er sporbare kan man sikre en effektiv tilbakekalling av produktet dersom de utgjør en fare.

Et produkt er sporbart når det er merket riktig, slik at man blant annet kan finne ut hvor det kommer fra, hvor det har blitt sendt videre, hvem som er ansvarlige og om dokumentasjon kan knyttes opp mot produktet.  

Hvorfor er sporbarhet viktig?

Et godt sporbarhetssystem kan redusere virkningen av tilbakekallinger eller tilbaketrekkinger, fordi man for eksempel kun må trekke tilbake det partiet som det oppdages en feil ved.

Sporbarhet og markedskontroll

Sporbarhet gjør det mulig for markedstilsynsmyndighetene:

  • å spore usikre produkter fra fabrikk til sluttbruker
  • å finne de ansvarlige økonomiske aktørene/å identifisere roller og ansvar
  • å skaffe bevis for produktets samsvar
  • å sikre håndhevelse av et effektivt markedstilsyn

Merking

Det må være en entydig sporbarhet mellom produktet, samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen, som for eksempel testrapporter. Produktet eller, dersom dette ikke er mulig, emballasjen må merkes med:

  • Type-, parti- eller serienummer, eller lignende som gjør det mulig å identifisere det
  • Navn, firma eller registrert varemerke og postadresse
  • De harmoniserte direktivene og forordningene krever i tillegg importørens navn og postadresse.
  • I enkelte regelverk kreves i tillegg informasjon om produksjonsnummer, produksjonsår eller annen informasjon som kreves for å identifisere eller spore produktet.

CE-merking

For informasjon om CE-merking kan du lese her. Se også EUs informasjon om CE-merking.