Regelverk

Den som er ansvarlig for en virksomhet plikter å kjenne til og følge internkontrollforskriften. Systemet for internkontroll skal blant annet inneholde:

  • risikovurdering av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig for forbrukere
  • løpende oppfølging etter hendelser og endringer
  • klare oppgaver og ansvarsforhold

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Les mer i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter.