Meldeplikt

Dersom et farlig produkt oppdages etter at det er satt på markedet, eller dersom en forbrukertjeneste innehar uakseptable risiko, skal virksomheten straks melde ifra til myndighetene, og iverksette tiltak for å hindre personskade.

Les mer om meldeplikt på Altinn