Leders ansvar

Det er leders ansvar å sørge for at kravene som regelverket stiller til internkontroll, blir systematisk fulgt opp. Alle de ansatte skal delta i arbeidet med internkontroll, men det er ledelsen som må ta det overordnede ansvaret.