Hva er ICSMS?

ICSMS står for Information and Communication System for Market Surveillance, og er en database for  informasjon og kommunikasjon mellom markedstilsynsmyndighetene i EU og EØS.

ICSMS skal sikre at markedstilsynsmyndighetene i EU og EØS utveksler informasjon raskt og effektivt, om blant annet:

  • utførte markedstilsyn
  • produkter det er funnet avvik på ("non-compliance")
  • eventuelle reaksjoner eller sanksjoner

ICSMS skal hindre unødig dobbeltarbeid mellom myndigheter og EU/EØS land. Databasen er også et verktøy for å informere publikum om farlige produkter eller produkter med andre avvik.