Få tilgang

ICSMS har en åpen del som er tilgjengelig for alle. Her kan alle finne informasjon om farlige produkter og markedstilsyn.

Den lukkede delen av ICSMS brukes av markedstilsynsmyndigheter, EU-kommisjonen og tollmyndigheter. Denne delen inneholder flere opplysninger om produktene enn det som er tilgjengelig i den åpne delen.

For å få tilgang til den lukkede delen av ICSMS må du være ansatt i en myndighet i Norge, og registrere deg med brukernavn og passord på ECAS (European Commission Authentication Service). Du må også be om tilgang fra den som er ansvarlig for ICSMS i din etat.