Distributørens forpliktelser

Før et produkt gjøres tilgjengelig, skal distributøren kontrollere at:  

  • CE-merke er påført, der det er et krav
  • nødvendige dokumenter følger med
  • bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon oppfyller språkkrav og følger produktet
  • samsvarserklæring følger produktet dersom det er et krav
  • produsenten har oppfylt kravet til at produktet har et type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet, der det er påkrevd
  • produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er oppgitt på produktet
  • importørens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er merket på produktet.