Krav til synlighet

Det er krav til CE-merkets utforming. CE-merkingen skal ha en høyde på minst 5mm. Størrelsesforholdet angitt i piktogrammet under skal overholdes.

Bilde1.png

CE-merket skal påføres produktet slik at det er godt synlig, lett å lese og ikke kan fjernes. Dersom produktets art gjør at dette ikke er mulig, kan CE-merket påføres emballasjen eller medfølgende dokumenter.

CE-merket skal være det eneste merket som bekrefter at produkt er i samsvar med krav. Et produkt kan ikke merkes med andre merker som overlapper CE-merkets betydning, men produktet kan ha supplerende merking under forutsetning at merket fyller en annen funksjon enn CE-merket.