Fem steg til CE-merking

  1. Identifiser hvilke direktiver, forordninger og harmoniserte standarder som er relevante for ditt produkt
  2. Sjekk og test produktet opp mot relevante krav (direktiver, forordninger og harmoniserte standarder). Gjennomfør en tredjepartsvurdering hvis regelverket krever det
  3. Utarbeid teknisk dokumentasjon
  4. Utarbeid sikkerhetsinstruksjoner og brukerveiledning
  5. Utarbeid samsvarserklæring og påfør CE-merke på produktet

Les hva Europakommisjonen skriver om prosessen med å CE-merke produkter.