Fakta om CE-merking

  • CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet.
  • Det er kun produsenten eller produsentens formelt utpekte representant, som kan påføre CE-merke.
  • CE-merket er ikke et godkjenningsmerke fra en myndighet eller en tredjepart, om at et produkt er sikkert og i overenstemmelse med kravene.
  • Det er forbudt å CE-merke et produkt som ikke har krav om CE-merke.
  • Vær oppmerksom på at noen sektordirektiv krever ytterligere merking i forbindelse med CE-merkingen, for eksempel forordning om personlig verneutstyr.