Regelverk

Klær og tekstiler som omsettes i Norge skal oppfylle kravene i forskriften om forbud mot svært brennbare tekstiler. Ifølge forskriften er det forbudt å importere og distribuere svært brennbare tekstiler for videresalg.

Svært brennbare tekstiler er generelle forbrukerprodukter, og skal også følge regelverket etter produktkontrolloven. Det betyr at klær og tekstiler må oppfylle flere regelverk samtidig. Du kan lese mer om produkter som må oppfylle flere regelverk her.