Ansvaret til produsent og importør

Produsenter og importører har et ansvar for at tekstiler oppfyller helse- og sikkerhetskravene i regelverket. De har også et ansvar for å sette seg inn i regelverket og for å skaffe nødvendig kunnskap for å kunne vurdere sikkerheten til produktet.

Les mer om ansvaret til produsent og importør.