Farlige produkter

Virksomheter plikter å melde ifra om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de oppretter for å hindre personskade.

Les mer om farlige produkter.