Farlige produkter

Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene om produktene de har gjort tilgjengelig kan ha en uakseptabel risiko for helseskade og/eller miljøforstyrrelse. Meldingen skal sendes umiddelbart etter at kunnskap om risikoen er kjent.

Dersom produktet er omsatt kun på det norske markedet skal det meldes inn på DSBs meldepliktskjema. Hvis din virksomhet har produsert, importert eller distribuert et produkt som utgjør risiko i andre EU- eller EØS-stater, skal du bruke EUs meldepliktskjema.

farligeprodukter.no finner du informasjon om hvorfor, når og hvordan du skal melde fra om farlige produkter, og hvilke tiltak som kreves for å tilbakekalle et farlig produkt.

Les mer om farlige produkter her.