Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

Den tekniske dokumentasjonen bør inkludere:

  • en generell beskrivelse av produktet
  • konstruksjon og utforming
  • Nødvendige instruksjoner for sikker bruk og vedlikehold
  • En liste over standarder
  • Resultater av utførte tester
  • EU-samsvarserklæring