Samsvarsvurdering

For å vise hvordan det personlige verneutstyret oppfyller regelverket, må det gjøres en samsvarsvurdering. Det er produsentens ansvar å gjøre dette. En importør eller distributør som selger det personlige verneutstyret under sitt eget varemerke, blir definert som produsent.

Når man samsvarsvurderer et produkt skal man ta utgangspunkt i produktet sammen med teknisk dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikatet, og på bakgrunn av dette vurdere om det oppfyller krav i regelverket. Dersom produktet oppfyller kravene, skriver man en samsvarserklæring.