Samsvarserklæring

Når man skal gjennomføre en samsvarsvurdering av et produkt og finner at det oppfyller kravene, utsteder man en samsvarserklæring.

For å utføre denne vurderingen tar man utgangspunkt i produktet, samt teknisk dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikatet, og basert på denne vurderer man om produktet oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Dersom produktet oppfyller kravene, skriver man en samsvarserklæring.

Samsvarserklæringen bekrefter at verneutstyret er samsvarsvurdert, at det har gjennomført grunnleggende sikkerhetskrav, og at de er godkjent for salg i EU/EØS/Norge. Samsvarserklæringen må være på norsk og skal følge med produktet som en dokumentasjon, eksempelvis dersom myndighetene ber om det. 

Samsvarserklæringens formkrav:

En samsvarserklæring må oppfylle visse formkrav for å være gyldig, og må blant annet inneholde:

  • Produkt, type, serienummer, osv.
  • Navn og kontaktinformasjon til den som utsteder erklæringen
  • En erklæring om at produktet oppfyller krav i forskriften, og eventuelle standarder
  • Navn og signatur til den som utsteder erklæringen, og dato for når erklæringen ble utstedt

Samsvarserklæringen bør være på engelsk eller norsk. Denne listen er ikke uttømmende.