Risikokategorier

Personlig verneutstyr deles opp i tre risikokategorier. Kategoriene bestemmes av alvorlighetsgraden av risikoene det aktuelle utstyret beskytter mot. Personlig verneutstyr har ulike krav til samsvarsvurdering avhengig av hvilken risikokategori det tilhører.

Risikokategori I gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot minimale risikoer, for eksempel solbriller. Her er det følgende krav til samsvarsvurdering:

  • teknisk dokumentasjon
  • intern produksjonskontroll, modul A (se bilde)

For risikokategori II og III er det strengere krav til dokumentasjon.

Risikokategori II gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot risikoer som faller mellom minimal risiko, og svært alvorlig risiko/død, for eksempel redningsvest. Risiko II har følgende krav til samsvarsvurdering:

  • EU-typeundersøkelse, modul B (se bilde)
  • samsvar med type basert på intern produksjonskontroll, modul C (se bilde)

Risikokategori III gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot svært alvorlig risiko og død. Klatreutstyr er eksempel på risikokategori III. Her er det følgende krav til samsvarsvurdering:

  • EU-typeundersøkelse, modul B
  • enten samsvar med type basert på intern produksjonskontroll pluss overvåket produktkontroll med tilfeldige intervaller, modul C2, eller samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen, modul D

Alt personlig verneutstyr skal ha teknisk dokumentasjon. Mens det er kun kategiori II og III som har krav til et EU-typeprøvingssertifikat.

Les mer om samsvarsvurdering i forordning (EU) 2016/425, vedlegg IV og VIII.