Merking og informasjon

Det er krav til merking av personlig verneutstyr. Følgende merking skal være påført direkte på det personlige verneutstyret:

  • Type, batch-, serienummer eller lignende
  • Produsentens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
  • Importørens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
  • CE-merke

Personlig verneutstyr som fysisk har mulighet til merking, skal ha merking. I noen tilfeller er det ikke mulig å merke det personlige verneutstyret. En solbrille, for eksempel, kan være for liten. Det kan også være andre fysiske utfordringer.

Dersom det ikke er mulig å merke det personlige verneutstyret direkte, må informasjon oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.