Hva er personlig verneutstyr?

Personlig verneutstyr er utstyr og verneklær designet for å bæres eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for denne personens helse eller sikkerhet.

Eksempler på personlig verneutstyr:

  • Redningsvest
  • Klatreutstyr
  • Åndedrettsvern
  • Solbriller
  • Refleks
  • Sykkelhjelm
  • Våtdrakt til dykking