EU-typeprøvingssertifikat

Det er krav til at personlig verneutstyr i kategori II og III skal EU-typeprøves. I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av det personlige verneutstyret.

Kontrollorganet utsteder et EU-typeprøvingssertifikat for det personlige verneutstyret. Maksimal gyldighetstid for et EU-typeprøvingssertifikat er 5 år.

Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Du finner en oversikt over godkjente kontrollorganer på NANDO-nettstedet til EU-kommisjonen.