Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for det personlige verneutstyret er oppfylt.