CE-merking

Personlig verneutstyr skal CE-merkes. Merket skal festes på det personlige verneutstyret. CE-merket skal være synlig, lett å lese, og skal ikke kunne fjernes. 

Personlig verneutstyr som fysisk har mulighet til CE-merking, skal ha CE-merking. Dersom det ikke er mulig å CE-merke det personlige verneutstyret direkte, må informasjonen oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.

For personlig verneutstyr som skal beskytte mot alvorlige helseskader eller dødsfall, skal CE-merket inneholde:

  • et firesifret identifikasjonsnummer til teknisk kontrollorgan (se bilde under)