Bruksanvisning

Det skal følge med en bruksanvisning til alt personlig verneutstyr. Bruksanvisningen skal være på norsk, og skal blant annet inneholde:

  • Instruksjon for bruk, oppbevaring og service
  • Verneklasse
  • Instruksjon for tilbehør
  • Kontaktopplysninger og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som utførte typeprøvingen
  • Produsentens navn og adresse

PVU (002).png