Samsvarsvurdering

For å bekrefte at maskiner tilfredsstiller kravene, kan det gjennomføres en samsvarsvurdering av produsenten eller dens representant. Dette er et system for kvalitetssikring som skal sikre at maskinene er i samsvar med kravene i maskinforskriften.

Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres skriftlig på en systematisk og oversiktlig måte. Her skal de aktuelle forholdsregler, prosedyrer og instruksjoner dokumenteres.

Dokumentasjonen skal sikre enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registreringer.