Regelverk

Regelverket til maskiner står i maskinforskriften, og er likt for alle EU- og EØS-land. Et likt regelverk sikrer fri vareflyt og sørger for at maskinene er trygge å bruke. EUs maskindirektiv (MD) 2006/42/EC er gjennomført i norsk rett som maskinforskriften.

Maskinforskriften spesifiserer følgende:

  • produsentens forpliktelser
  • helse- og sikkerhetskravene knyttet til design og konstruksjon
  • prosedyrene for å demonstrere maskinens samsvar og for markedsføring