EU-typeprøving

EU-typeprøving er en vanlig metode for samsvarsvurdering for farlige maskiner, og dette må gjennomføres av et teknisk kontrollorgan. Produsenten eller produsentens representant kan søke om EU-typeprøving for maskinen. EU-typeprøvingen kan innebære:

  • å undersøke teknisk konstruksjon
  • å kontrollere teknisk dokumentasjon
  • å kontrollere kvalitetsstyringssystemer

EU-typeprøvingssertifikat

Det er krav til at maskiner med høy risiko skal EU-typeprøves. I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av maskinen.

Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Her finner du en oversikt over EUs godkjente kontrollorganer.