Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides før produktene blir satt i omsetning.

Den som forskriften retter seg mot, skal kunne dokumentere at krav om sikkerhetsnivå i forskriften er overholdt. 

Annen informasjon som skal være tilgjengelig om produktet er oppgitt i § 10 i produktkontrolloven.

Det er også krav til dokumentasjon for å kunne spesifisere og spore produktenes opprinnelse.