Definisjoner

Med madrass menes et stoppet produkt beregnet til å sove på. Eksempler på madrasser:

  • Overmadrasser
  • Stoppede sengebunner

Med stoppede møbler menes sittemøbler og kombinerte sitte- og liggemøbler som er stoppet. I tillegg menes også stoppede deler som kan settes sammen til et møbel.