Unntak fra krav

Kravet om barnesikring gjelder ikke etterfyllbare lightere hvor produsent eller importør kan dokumentere at lighteren er utformet, produsert og markedsført på en måte som sikrer en forventet levetid på minst 5 år, og som i tillegg tilfredsstiller følgende krav:

• Produsent eller importør må utferdige skriftlig garanti for hver lighter for en periode på minst to år
• Reservedeler skal være tilgjengelige, og det skal være mulighet for kvalifisert reparasjon og sikker etterfylling i hele lighterens levetid