Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

DSB kan be om teknisk dokumentasjon for produktene som omfattes av forskriften. Den som forskriften retter seg mot, skal kunne dokumentere at krav om sikkerhetsnivå i forskriften er overholdt.

Produsent og importør skal oppbevare testrapporter som viser at produktene stemmer overens med begge ovennevnte standardene for hver lightermodell som omsettes. På forespørsel fra tilsynsmyndighetene skal de umiddelbart kunne fremlegge testrapporter som viser at produktet oppfyller kravene for hver lightermodell som omsettes, samt en vareprøve av lightermodellen.

Produsent skal løpende overvåke at lighterne er i samsvar med forskriftens krav, og skal kunne dokumentere kvalitetssikringen i tilknytning til fremstilling av lighterne.