Regelverk

Lightere i Norge og Svalbard må oppfylle en rekke krav til hvordan de produseres, innføres og omsettes.

Regelverket for lightere står i forskrift om barnesikring av lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare. Denne er hjemlet i produktkontrolloven og omfatter både produksjon, innførsel og omsetning av lightere.