Bruk av standard

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for lightere. Lightere har følgende standarder tilgjengelig:

Lightere – Sikkerhetskrav (NS-EN ISO 9994:2019)
Lightere – Barnesikringskrav til lightere – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (harmonisert) NS-EN ISO 13869:2016 

Det settes også krav i forskriften til den som utfører testene.