Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som viser at regelverket er fulgt. Produsenten må også gjennomføre en samsvarsvurdering basert på denne tekniske dokumentasjonen som inkluderer tester og andre relevante testrapporter. Noen produkter krever også bruk av tekniske kontrollorganer.

Det er importørens ansvar å sikre at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon og har utført nødvendig samsvarsvurdering. Selv om det ikke er et krav at teknisk dokumentasjon følger med produktet, må produsenten, importøren og alle ledd i omsetningskjeden kunne fremlegge testdokumentasjon hvis myndighetene ber om det. Denne dokumentasjonen skal holdes tilgjengelig for myndighetene i ti år. 

Den tekniske dokumentasjonen bør inkludere: 

  • en generell beskrivelse av produktet 
  • informasjon om produktets konstruksjon og utforming
  • nødvendige instruksjoner for sikker bruk og vedlikehold av produktet
  • en liste over relevante standarder som produktet overholder
  • testrapporter med resultater av utførte tester
  • en samsvarserklæring som bekrefter at produktet oppfyller gjeldende krav og standarder