Regelverk

Leketøy skal oppfylle de alminnelige og spesielle krav som er fastsatt i leketøyforskriften. Det betyr at enhver som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører eller omsetter leketøy plikter å følge kravene i leketøyforskriften. Leketøydirektivet er ett av EU's sektordirektiv, og er gjennomført i norsk lovgivning gjennom leketøyforskriften.

For å sikre at et leketøy oppfyller kravene i leketøyforskriften kan produsenten velge ett av to alternativer:

  • Å følge en harmonisert standard (EN71-1 til EN71-8)
  • Å få godkjent produktet av en tredjepart gjennom et teknisk organ

For veiledning av om et produkt er et leketøy eller ikke, om hvilken teknisk dokumentasjon som kreves og en rekke andre tema, kan du lese mer på Europakommisjonens nettsider for leketøy og sikkerhet,  Europakommisjonens nettsider om leketøy eller på nettsiden til leketøybransjen i Europa.