Fag- og tilsynsmyndighet

Fag- og tilsynsansvaret for leketøy er delt mellom DSB og Miljødirektoratet. DSB fører tilsyn med leketøy, emballasje og merking for den delen av leketøyforskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann og eksplosjonsegenskaper, samt elektriske og radioaktive egenskaper.

Miljødirektoratet fører tilsyn med den delen av forskriften som omhandler kjemiske, hygieniske, støyende og biologiske egenskaper ved leketøy, emballasje og merking.