Dersom du ikke bruker standarder

Dersom det ikke finnes harmoniserte standarder, eller dersom de harmoniserte standardene ikke kan benyttes fullt ut, er det krav om godkjenning av en tredjepart. I slike tilfeller må et teknisk organ undersøke om leketøyets tekniske konstruksjon er i samsvar med kravene i leketøydirektivet.