Standarder

En måte å følge regelverket på å følge en relevant standard. Standarder spesifiserer grunnleggende sikkerhetskrav. Følgende standarder benyttes ofte på lekeplassutstyr:

  • NS-EN 1176
  • NS-EN 1177

Dersom det ikke tas i bruk standarder, skal produktets sikkerhet vurderes på en måte som gjør at utstyret er trygt.

Les mer om bruk av standarder her.