Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

Den tekniske dokumentasjonen skal inkludere:

  • en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret
  • konseptuelle design- og produksjonstegninger og skjemaer for komponenter, underenheter, kretser, etc.
  • beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegninger og skjemaer og drift
  • en liste over standarder
  • resultater av utførte prosjekteringsberegninger, utførte undersøkelser mv.
  • testrapporter
  • for hvitevarer: instruksjoner for montering og bruk
  • for medfølgende utstyr: EU-samsvarserklæring som inkluderer instruksjoner om hvordan utstyret skal innlemmes i et apparat eller settes sammen for å utgjøre et apparat