Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er en bekreftelse på at produktet er i samsvar med regelverket, og denne må følge med produktet. Det er produsenten som er ansvarlig for samsvarserklæring for gassapparater.

Les mer om samsvarserklæring her.