Regelverk

Gassapparater skal oppfylle kravene i forskrift om gassapparater for at de skal være sikre og lovlig å selge i Norge. Alle som produserer, importerer og distribuerer gassapparater er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket. 

Forordning om gassapparater gjelder også i Norge. Les Veiledning til gassapparatforordningen for mer informasjon om kravene til gassapparater. 

Unntak fra forskriften

Noen apparater er unntatt gassapparatforskriften. Her finner du noen eksempler på disse:

  • apparater som er konstruert for bruk i industrielle prosesser og industrianlegg
  • sveiseutstyr
  • gassdrevne insektfeller
  • gassbrennere/blåselamper
  • ugressbrennere
  • gassbrennende verktøy

Lavtrykksregulatorer og gasslanger

Lavtrykksregulatorer og gasslanger brukes ofte i forbindelse med gassapparater. Hvis de selges separat, faller ikke disse produktene inn under gassapparatforskriften.