Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at gassapparater oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør selger et gassapparat under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens forpliktelser her